Tweede product: 20% korting! 🎉
Welkom

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 17 juli 2023

Definities

BubblyDooBubbly-Doo BV, met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, België en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0727.776.548, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Acceptatie

Wanneer u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd onze algemene voorwaarden te accepteren en deze blijven van toepassing op die bestelling.

BubblyDoo behoudt zich het recht voor om onze gepubliceerde algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de wet. BubblyDoo zal een "laatst bijgewerkt op" datum publiceren in dit document.

Prijs

De prijzen die BubblyDoo vermeldt op Europese en Canadese websites zijn inclusief btw en exclusief omzetbelasting in de Verenigde Staten. Verzendkosten en eventuele omzetbelasting worden bij deze prijs opgeteld op de afrekenpagina.

Overdracht van eigendomstitel

Het eigendom van het boek of product wordt pas overgedragen wanneer BubblyDoo de volledige betaling heeft ontvangen. Na de eigendomsoverdracht behoudt BubblyDoo het recht om fotografische afbeeldingen van het product te gebruiken voor intern gebruik en beperkt extern gebruik.

Klachten

Fouten in personalisatie

BubblyDoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor personalisatiefouten die niet schriftelijk door de klant werden gecorrigeerd voordat de bestelling naar de drukkerij of het fulfillment center werd gestuurd. Dit is meestal binnen 12 uur na betaling, maar kan ook korter zijn.

Het is daarom erg belangrijk dat de klant BubblyDoo zo snel mogelijk op de hoogte stelt van personalisatiefouten.

Als blijkt dat het geleverde artikel gebreken of fouten bevat, moet de klant daar binnen een redelijke termijn een klacht over indienen.

indienen

Klachten kunnen per e-mail worden ingediend bij hello@bubbly-doo.com.

Verschillen tussen het getoonde en ontvangen product

De kleuren, haarstijlen, huidskleuren, enz. kunnen er op het scherm anders uitzien dan in werkelijkheid op papier. Omdat schermen allemaal anders gekalibreerd zijn, kan dit niet als een fout worden beschouwd en kan dit dus niet worden gebruikt als basis voor een klacht.

Verschillen in specificaties kunnen worden gebruikt als basis voor een klacht.

Tijdlijn

Als wordt bevestigd dat BubblyDoo aansprakelijk kan worden gesteld, zal BubblyDoo proberen om op de kortst mogelijke termijn een oplossing te vinden.

Klachten kunnen tot 2 jaar worden ingediend (in de EU wordt deze termijn bepaald door de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming) of een langere termijn volgens de wet in uw rechtsgebied.

Fout aan de kant van BubblyDoo

Als BubblyDoo bevestigt dat er aan hun kant een fout is gemaakt, wordt er kosteloos een nieuw product opgestuurd.

Rechten van de klant

In het geval van een fout aan de kant van BubblyDoo, heeft de klant recht op een oplossing. Meerdere resoluties zijn mogelijk, waaronder:

Als de fout klein is, kan BubblyDoo de volgende oplossingen voorstellen, die door de klant kunnen worden afgewezen:

BubblyDoo kan een oplossing voorstellen wanneer het zelf een fout ontdekt.

De klant moet een fout binnen twee maanden na ontdekking ervan melden om recht te hebben op een oplossing.

Aansprakelijkheid

BubblyDoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of andere indirecte schade, met inbegrip van schade die voortvloeit uit de rechtspositie van de klant jegens derden, in geval van vertraging in de levering of een productfout.

De beperking van de aansprakelijkheid van BubblyDoo geldt niet in geval van persoonlijk letsel of schade aan privé-eigendom als gevolg van een gebrekkig product, als de schade te wijten is aan een fout van BubblyDoo of een persoon voor wie BubblyDoo verantwoordelijk is.

Beveiliging

Alle gebruikersinformatie wordt behandeld volgens de industrienormen. Alle informatie die via de website wordt verzonden, is gecodeerd met HTTPS.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens ons privacybeleid en ons cookiebeleid.

Levertijd

De levering vindt plaats volgens de op de afrekenpagina aangegeven timing. Een vertraging wordt als aanzienlijk beschouwd als de tijd tussen bestelling en levering meer dan 30 dagen bedraagt. In dat geval heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren en zijn geld terug te vragen. Als de vertraging in de verzending te wijten is aan overmacht of aan vertragingen veroorzaakt door externe leveranciers en derden, heeft de klant niet het recht om de bestelling te annuleren of een terugbetaling te eisen. Daarom kan BubblyDoo niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht of vertragingen veroorzaakt door externe leveranciers en derden.

Vertraging in levering

BubblyDoo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering door toedoen van de vervoerder.

Verkeerd afleveradres

BubblyDoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-bezorgde of verkeerd bezorgde artikelen als gevolg van een onjuist of onvoldoende opgegeven afleveradres.

Levering volgen

Indien mogelijk sturen we je bij verzending een track & trace-nummer.

Terugsturen is niet mogelijk

Vanwege de gepersonaliseerde aard van BubblyDoo producten, kunt u geen gepersonaliseerde producten retourneren naar BubblyDoo.

Je kunt niet-gepersonaliseerde producten binnen 14 dagen na levering retourneren.

Je bestelling retourneren is helaas niet mogelijk omdat alle producten gepersonaliseerd zijn. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. We raden je daarom sterk aan om je gegevens zorgvuldig te controleren voordat je je bestelling verzendt.

E-mail ter bevestiging van bestelling

Wanneer je een bestelling plaatst, ontvang je binnen één werkdag een bevestigingsmail. Dit is normaal gesproken direct na het bestellen.

Annulering en herroepingsrecht

Omdat de producten van BubblyDoo persoonlijk zijn, kunt u uw bestelling niet meer annuleren nadat deze naar onze drukkerij is verzonden. Daarom heeft de klant geen herroepingsrecht voor onze gepersonaliseerde producten.

Voor niet-gepersonaliseerde producten kunt u een bestelling niet annuleren als deze is verzonden en het herroepingsrecht van toepassing is.

We raden je aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen in het geval van een onjuiste bestelling.

Annulering nadat de bestelling is verzonden naar onze drukkerij is alleen mogelijk in geval van overmacht.

Alternatieve geschillenbeslechting

Dit gedeelte is alleen van toepassing op klanten in de EER.

Als u een geschil met ons hebt en dit niet rechtstreeks met ons kunt oplossen, kunt u ervoor kiezen om het Online Dispute Resolution Platform (ODR Platform) van de Europese Commissie te gebruiken. U kunt het openen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling hierin nooit had gestaan.

Online bestelproces

Tijdens het online bestelproces wordt u gevraagd deze algemene voorwaarden te accepteren. Een selectievakje met een link naar deze algemene voorwaarden geeft aan dat u akkoord gaat. Als het vakje niet is aangevinkt, kunt u niet doorgaan met de bestelling.